SỰ KIỆN

Bước 1:

Chia sẻ video Nhận định trên  FB_Tiktok _IG_
kèm hashtag thương hiệu.

Bước 2:

Like + Follow fan page + CMT ‘ yêu thích ‘

Bước 3:

Chụp màn hình kèm nội dung ‘ TÊN người nhận + SDt + Địa chỉ nhận quà ‘

Bước 4:

Điền Thông Tin Nhận Quà